• Polityka prywatności

Do korzystania z usług sklepu internetowego sklep.cukierniakowalscy.pl wymagana jest  całkowita akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest firma WYROBY CUKIERNICZE KOWALSCY S.C. ul. GROCHOWSKA 173/175, 04-111 Warszawa, NIP 113-00-28-983, REGON 008338164
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji zamówień (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Zgodnie z art. 6. RODO)

- kontaktu z Państwem;

- rozpatrzenia ewentualnej reklamacji;

- Odbiorcą danych osobowych mogą być też podmioty, związane z realizacją wybranego przez Państwo sposobu płatności;

  1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od daty realizacji ostatniego zamówienia
  3. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do:

- ich sprostowania,

- usunięcia,

- ograniczenia przetwarzania,

 - przenoszenia danych,

 - wniesienia sprzeciwu,

 - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe żądania należy zgłaszać za pośrednictwem:

e-mail: cukierniakowalscy.sklep@wp.pl

adres korespondencyjny: Wyroby Cukiernicze Kowalscy s.c., Grochowska 173/175, 04-111 Warszawa

  1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  2. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówień w sklepie internetowym sklep.cukierniakowalscy.pl